Vítame Vás na stránkach www.vyvozodpadu.sk

 

Ponúkame Vám kompletné služby pre vývoz odpadov, dovoz sypkých stavebných materiálov a práce s minibagrom.

 

  - VÝVOZ ODPADU KONTAJNEROM  

    * STAVEBNÝ (tehly, betón, škridla, stavebná suť, výkopová zemina a iné)

    * BIO (lístie, tráva, konáre, ornica a iné)

    * KOMUNÁLNY (zmiešaný a objemový odpad)

 

- VÝVOZ ODPADU CISTERNOU

    * VÝVOZ žúmp, septikov, splaškov, fekálií a inej odpadovej vody.

    * ČISTENIE domových čističiek odpadových vôd (d - ČOV).

    * ČISTENIE lapačov tuku z reštaurácií, jedální, bufetov a pod.

 

- DOVOZ SYPKÝCH MATERÁLOV

ŠTRK, PIESOK, KAMENNÁ DRŤ, MAKADAM, ZEMINA A INÉ.

 

- PRÁCE S MINI BÁGROM

Zemné, výkopové, búracie a  stavebné práce s mini-bágrom Bobcat x325:

- Výkopové práce ( základy, pivnice, šachty, drenážky a pod.)

- Výkop inžinierskych sietí (voda, elektrika, plyn, kanalizácia)

- Planírovanie a úprava terénu

- Nakladanie odpadov

- Pomoc pri zahradníckych prácach

- Pomoc pri stavebných prácach

- Začisťovanie plôch

- Búracie práce